Home

Klik hier voor het laatste nieuws

Sociaal plan is uit; vroegtijdige scholing en begeleiding in plaats van ontslagvergoeding
"Nieuwe trend: werkgevers scholen personeel vroeg om", kopte de krant vandaag. Bedrijven waar nieuwe technologieën en innovaties voorheen tot gedwongen ontslagen leidden, gaan hun werknemers meer en meer preventief scholing aanbieden of ze op een andere manier voorbereiden op een nieuwe baan buiten de organisatie. Bijvoorbeeld door ze stage te laten lopen bij een andere werkgever of een scholingsbudget plus studietijd aan te bieden. Voorbeelden zijn bank- en verzekeringswezen en telecombedrijven. Werkgevers wachten niet meer tot er banen verdwijnen, maar stimuleren hun medewerkers om zich te ontwikkelen en zichzelf aantrekkelijk te maken voor de arbeidsmarkt.

Lees verder »

Spreuk van de week
“Terwijl men door het leven gaat,
Leert men dat wie zijn eigen kano niet
Vooruit roeit, geen spat beweegt.”

- Katharine Hepburn

Voor particulieren
Coaching
Coaching bij:
- Zingevingsvragen
- Ontwikkelingsbehoefte
- Functioneringsproblemen
- Stress en burnout

Zelfonderzoek met de Zelf Konfrontatie Methode


Voor werkgevers
Begeleiding bij stress/burnout en preventie van ziekteverzuim

Begeleiding van organisaties bij functioneringsproblematiek van werknemers

VISàVIS - De Lits 26, 8939 BX Leeuwarden
Telefoon 058-2889454
E-mail: info@vis-a-vis.nl / Website: www.vis-a-vis.nl