Home

Klik hier voor het laatste nieuws

Wie burn-out raakt is dubbel de klos
Burn-out: oververmoeid, emotioneel uitgeput, het liefst lig je de hele dag op de bank. Je hebt nergens zin meer in – niet in feestjes, niet om je hobby uit te oefenen – en zelfs het denken aan werk maakt je al misselijk. Het overkomt één op de zeven werkende Nederlanders. Vaak zie ik cliënten die door de werkgever zijn doorverwezen om stapje voor stapje in een begeleidingstraject weer in hun energie terug te komen en te onderzoeken hoe het is gekomen dat ze zó over hun grenzen heen zijn gegaan, om te voorkomen dat het weer gebeurt. Maar wat doet de werkgever zelf? Verandert er ook iets aan de functie-inhoud of de omgeving rondom de werknemer als hij gaat re-integreren?

Lees verder »

Spreuk van de week
“Ons hele leven bestaat eruit,
dat we proberen er een verhaal van te maken
en niet echt te leven“

- Marten ToonderVoor particulieren
Coaching
Coaching bij:
- Zingevingsvragen
- Ontwikkelingsbehoefte
- Functioneringsproblemen
- Stress en burnout

Zelfonderzoek met de Zelf Konfrontatie Methode


Voor werkgevers
Begeleiding bij stress/burnout en preventie van ziekteverzuim

Begeleiding van organisaties bij functioneringsproblematiek van werknemers

VISàVIS - De Lits 26, 8939 BX Leeuwarden
Telefoon 058-2889454
E-mail: info@vis-a-vis.nl / Website: www.vis-a-vis.nl