Home

Klik hier voor het laatste nieuws

Verschenen: Assessing and Stimulating a Dialogical Self in Groups, Teams, Cultures, and Organizations
Bij Springer International Publishing is verschenen: "Hermans (Ed), Assessing and Stimulating a Dialogical Self in Groups, Teams, Cultures, and Organizations (eBook)" (978-3-319-32481-4).
Dit boek bevat negen praktisch toepasbare methoden, alle gebaseerd op de Dialogical Self Theory. Het boek is bedoeld als lesboek voor de begin 2016 opgerichte "Dialogical Self Academy", met internationale cursussen en conferenties voor academici die geïnteresseerd zijn in onderzoek en praktische toepassingen van de diverse beschreven methoden.

Lees verder »

Spreuk van de week
“Je moet jezelf toestemming geven
Te zijn wat je wilt zijn.
Er is voor een mens geen groter gevaar
Dan veroordeling van zichzelf,
Want dat ontneemt je de wezenlijke kracht
Waardoor de dingen in je leven kunnen gebeuren.
Het ontneemt je al je inspiratie en iedere kans van slagen.”

- Mansukh Patel

Voor particulieren
Coaching
Coaching bij:
- Zingevingsvragen
- Ontwikkelingsbehoefte
- Functioneringsproblemen
- Stress en burnout

Zelfonderzoek met de Zelf Konfrontatie Methode


Voor werkgevers
Begeleiding bij stress/burnout en preventie van ziekteverzuim

Begeleiding van organisaties bij functioneringsproblematiek van werknemers

VISàVIS - De Lits 26, 8939 BX Leeuwarden
Telefoon 058-2889454
E-mail: info@vis-a-vis.nl / Website: www.vis-a-vis.nl