Home

Klik hier voor het laatste nieuws

Meer vrouwen aan de top!
Onlangs publiceerde drs. Vreneli Stadelmaier, feministe des vaderlands, een pleidooi voor meer vrouwen aan de top. Ze betoogt dat er heel veel vrouwelijk talent is in ons land, maar dat zich dit niet vertaalt in posities waar de beslissingen worden genomen, zoals in de top van belangrijke organisaties, in Raden van Toezicht of als politiek leider. De oorzaak zou bij de vrouwen zelf liggen: ergens tijdens hun loopbaan verliezen ze hun ambities, doordat ze onvoldoende waardering krijgen of succes oogsten in masculiene organisaties.

Lees verder »

Spreuk van de week
“Wees niet bang voor de afstand
Tussen je dromen en de realiteit.
Als je het kunt dromen,
Kun je het ook in de realiteit omzetten.”

- Belva Davis

Voor particulieren
Coaching
Coaching bij:
- Zingevingsvragen
- Ontwikkelingsbehoefte
- Functioneringsproblemen
- Stress en burnout

Zelfonderzoek met de Zelf Konfrontatie Methode


Voor werkgevers
Begeleiding bij stress/burnout en preventie van ziekteverzuim

Begeleiding van organisaties bij functioneringsproblematiek van werknemers

VISàVIS - De Lits 26, 8939 BX Leeuwarden
Telefoon 058-2889454
E-mail: info@vis-a-vis.nl / Website: www.vis-a-vis.nl